За нас


ЕВРОКРИС ЕООД е спедиторска фирма, която организира превозването на цели и частични товари между клиенти както на територията на страната, така и на територията на страните от Европа и Азия основно с автомобилен транспорт. При необходимост от друг вид транспорт – железопътен, въздушен, воден или с контейнери се проучват най-добрите възможности както в ценово отношение, така и по отношение на сроковете за доставка, като винаги се търси оптимален вариант.

Ние работим за вас и вашата удовлетвореност е основна наша цел при осъществяване на транспортното ви обслужване. Нека не забравяме, че най-добрата реклама за дейността ни е ДОВОЛНИЯТ КЛИЕНТ.