Международен транспорт


ЕВРОКРИС ЕООД осигурява превозването на цели и частични пратки между различни отправни и получаващи пунктове на България и страните от Европа и Азия.

При осъществяването на тази си дейност, колективът ни работи с висок професионализъм и чувство за отговорност към всеки детайл от транспортния процес след задълбочено проучване на всички специфични особености и изисквания към условията за превоз на предоставените за транспортиране стоки, като при необходимост предоставя информация за местонахождението им при поискване от страна на възложителя.