Спедиторска дейност


Това е основната дейност на ЕВРОКРИС ЕООД и като такава обхваща няколко етапа – пълно и задълбочено запознаване с естеството на товара и специфичните изисквания за безопасното му транспортиране; консултиране за начина на опаковане и подготовка на отделните транспортни единици; необходими за транспорта документи; специфични изисквания при транспортирането; оптимален вариант за натоварване; ценова политика.

При поискване от страна на възложителя осигурява застраховане на товара.